Denní studium

Školné pro denní studium činí 20.000,- Kč za školní rok.

Je možné platit školné měsíčně 2.000,- Kč/měsíc dle splátkového kalendáře.

Platit lze bezhotovostně na účet školy: 483 379 02 87/0100 (variabilní symbol je rodné číslo žáka) nebo v sekretariátu školy BPA v úředních hodinách.

Splátkové kalendáře jsou rozděleny dle ročníků.

 

  Pro žáky 4. ročníku - DE              Pro žáky 1.-3. ročníku - DE

                 

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2017
Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Od 14. do 26. 6. 2017 je možné u zástupkyně školy Mgr. Florianové se přihlásit k maturitní zkoušce podzim 2017. Termín je nutné domluvit si na telefonním čísle: 722 903 619.