Denní studium

Školné pro denní studium činí 20.000,- Kč za školní rok.

Je možné platit školné měsíčně 2.000,- Kč/měsíc dle splátkového kalendáře.

Platit lze bezhotovostně na účet školy: 483 379 02 87/0100 (variabilní symbol je rodné číslo žáka) nebo v sekretariátu školy BPA v úředních hodinách.

Splátkové kalendáře jsou rozděleny dle ročníků.

 

  Pro žáky 4. ročníku - DE              Pro žáky 1.-3. ročníku - DE

                 

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2405.2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Dne 2. 6. 2017 od 10. 00 hod proběhne na radnici města Plzně slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé všech abiturientů.