Informace pro studenty distančního studia

Informace o distančním studiu pro školní rok 2017/2018

Distančn studium pro školní rok 2017/2018 bude probíhat formou konzultací. Žák absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně prostřednictvím internetu a konzultačních hodin stanovených garantem výuky.

Každý žák  během měsíce září kontaktuje garanta předmětu a zjistí požadavky nutné k úspěšnému absolvování předmětu. Konkrétní možnosti konzultací, popřípadě prověřování znalostí, si student dohodne s vyučujícím s dostatečným předstihem (3 dny) v oficiálních termínech vypsaných vyučujícím. V případě, že se žák nemůže dostavit na dojednanou konzultaci, musí se omluvit s dostatečným předstihem (1 den). Pokud tak neučiní, prověřování znalostí nebo konzultace je považována za neúspěšnou.

Komunikace mezi vyučujícím a žákem probíhá elektronicky (email).

 

KONZULTAČNÍ HODINY

- konzultace se konají vždy po předchozí dohodě s vyučujícím prostřednictvím emailu.

 

    KONTAKT
KONZULTAČNÍ HODINY
Mgr. Eva Menclová
Český jazyk eva.menclova@bp-akademie.cz první pátek v měsíci 8:50 - 9:35
Ing. Mihran Ohanes
Anglický jazyk mihran.ohanes@bp-akademie.cz první pondělí v měsíci 11:30 - 12:15
Mgr. Olga Sedláčková
Ruský jazyk olga.sedlackova@bp-akademie.cz první čtvrtek v měsíci 12:45 - 14:20
Mgr. Lenka Žemličková
Německý jazyk zemlickova08@centrum.cz první čtvrtek v měsíci 13:30 - 14:30
Bc. Tereza Václavová
Aplikovaná psychologie, Právo, Základy společenských věd tereza.mudrova@bp-akademie.cz první pondělí v měsíci 8:00 - 8:45
Mgr. Lukáš Mencl
Chemi, Biologie a ekologie lukas.mencl@bp-akademie.cz první pátek v měsíci 8:00 - 8:45
Bc. Jiří Jandl
Matematika jiri.jandl@bp-akademie.cz první středa v měsíci 11:30 - 12:15
Bc. Petr Gabriel
Informační a komunikační technologie petr.gabriel@bp-akademie.cz první úterý v měsíci 10:40 - 11:30
Antonín Knížek
Speciální tělesná výchova antonin.knizek@bp-akademie.cz první úterý v měsíci 18:30 - 20:00
Bc. Jakub Brada
Právo jakub.brada@bp-akademie.cz první pondělí v měsíci 9:40 - 10:40
Mgr. Jana Václavová
Kriminalistika, Kriminologie, Bezpečnostní příprava jana.vaclavova@bp-akademie.cz

první pondělí v měsíci 8:50 - 9:40 pro předmět Bezpečnostní příprava

první úterý v měsíci 13:30 - 14:20 pro předmět Kriminalistika

první čtvrtek v měsíci 8:50 - 9:40 pro předmět Kriminologie

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.