Kritéria

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostně právní činnost - Ochrana osob a majetku

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostně právní činnost - Kybernetická bezpečnost

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Veřejnosprávní činnost 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostní služby


Přijatým studentům se nezasílá poštou Rozhodnutí o přijetí, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněni na webových stránkách v sekci "výsledky přijímacího řízení".

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do tří dnů od ukončení přijímacího řízení.

Výsledky uchazečů budou zveřejněny pod přidělenými evidenčními čísly v přijímacím řízení, nikoliv pod jménem uchazečů. Samozřejmostí je možnost nahlédnout k podkladům pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Další informace je možné získat v sekretariátu školy po ukončení přijímacího řízení, nejdříve v den konání poslední příjimací zkoušky (po 15h).


  Zdravotní dotazník žáka

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2017
Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Od 14. do 26. 6. 2017 je možné u zástupkyně školy Mgr. Florianové se přihlásit k maturitní zkoušce podzim 2017. Termín je nutné domluvit si na telefonním čísle: 722 903 619.