Kritéria

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostně právní činnost - Ochrana osob a majetku

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostně právní činnost - Kybernetická bezpečnost

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Veřejnosprávní činnost 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - Bezpečnostní služby


Přijatým studentům se nezasílá poštou Rozhodnutí o přijetí, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněni na webových stránkách v sekci "výsledky přijímacího řízení".

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do tří dnů od ukončení přijímacího řízení.

Výsledky uchazečů budou zveřejněny pod přidělenými evidenčními čísly v přijímacím řízení, nikoliv pod jménem uchazečů. Samozřejmostí je možnost nahlédnout k podkladům pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Další informace je možné získat v sekretariátu školy po ukončení přijímacího řízení, nejdříve v den konání poslední příjimací zkoušky (po 15h).


  Zdravotní dotazník žáka

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2009.2017
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

9.11. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod 9. 12. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 14:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 11.00 hod 18. 1. 2018 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod