Partneři SOŠOOM

Dne 4.4.2011 došlo mezi ředitelkou SOŠOOM v Plzni

Mgr. Danuší Temelovou 

Ing. Mgr. Miroslavem Krocem , ředitelem odboru vzdělávání a správy policejního školství MV

k podepsání "Dohody o spolupráci v oblasti studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, které lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra dle oddílu D2 obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přílohy č. 1 nařízení vlády č.211/2010Sb."

Uvedená spolupráce se uskutečňuje formou povinných a volitelných aktivit.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohodu o vzájemné spolupráci ve vzdělávání uzavřela dne 1.9.2010

SOŠOOM v Plzni

a

CZECHOSLOVAK REAL(CZ), s.r.o.

Obě strany se dohodly společně podílet na rozvoji vzdělání v oblasti komerční bezpečnosti, a to především formou odborných přednášek, výměnou studijních materiálů a publikací, spoluprací v oblasti společných projektů a projektů školy a podporou vybraných akcí, výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

a

Vysoká škola podnikání , a.s.

uzavřely dne 3.5.2010 dohodu o spolupráci a poradenství při volbě studia a podpoří další vzdělávání studentů SOŠOOM. 

VŠP,a.s. zabezpečí speciální dny otevřených dveří pro studenty a výchovné poradce, prezentace výukových programů s ukázkou vybraného předmětu z 1.roč.bakalářského studia, osobní prezentace a individuální konzultace pro zájemce o studium na VŠP,a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně byla 3.11. 2009 podepsána smlouva mezi

SOŠOOM

a

Univerzitou obrany v Brně

"k zajištění společného postupu za účelem vytvoření možnosti pro studenty a zaměstnance středních škol získat komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany."

SOŠOOM mohou používat logo a označení "Partnerská škola Univerzity obrany" na propagačních materiálech a marketingových projektech středních škol. Zároveň umožňuje nejlepším absolventům SOŠ účast na prezentaci vzdělávacích a výcvikových aktivit Univerzity obrany.

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2017
Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Od 14. do 26. 6. 2017 je možné u zástupkyně školy Mgr. Florianové se přihlásit k maturitní zkoušce podzim 2017. Termín je nutné domluvit si na telefonním čísle: 722 903 619.

0106.2017
Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV pro studenty DIS se uskuteční 16. 6. 2017 od 16. 00 hod v budově školy. Knížek

2405.2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Dne 2. 6. 2017 od 10. 00 hod proběhne na radnici města Plzně slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé všech abiturientů.