PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017/2018

 

Stručné informace k průběhu přijímacího řízení

Ø  12. 4. 2017  -  1. termín  1. kola jednotné přijímací zkoušky

Ø  21. 4. 2017  -  školní část přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti

Ø  24. 4. 2017  -  možnost nahlédnout k podkladům před vydáním rozhodnutí

Ø  2. 5. 2017   -  nejzazší termín pro oznámení rozhodnutí přijatým uchazečům (úřední

                                  deska + WEB)

-        zveřejní se seznam přijatých uchazečů pod pořadovým číslem s tím,

    že počet získaných bodů se uvede u prvního a posledního přijatého

-       nepřijatým uchazečům se doručí rozhodnutí o nepřijetí

-       od oznámení rozhodnutí o přijetí počíná běžet 10 denní lhůta pro

   odevzdání zápisového lístku řediteli školy

_______________________________________________________________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

konají se v termínu:
22.4. a 30.4.2017 - pro obory: Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) i Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa).

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 Vám ráda zodpoví paní Filipi Danuše na tel.číslech: 739 570 096.

Denní studium

obor: Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) kód 68-43-M/01

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 33
  • Přijímá se na základě příjimacích testů z Českého jazyka a Matematiky (vyhl. č. 671/2004 Sb.) a prospěchu ze ZŠ (z 8.ročníku a pololetí 9.ročníku)

obor: Bezpečnostně právní činnosti (Ochrana osob a majetku) kód 68-42-M/01

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 66
  • Přijímá se na základně příjimacích testů z Českého jazyka a Matematiky (vyhl. č. 671/2004 Sb.) a fyzických testů

Distanční studium

obor: Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51

kombinované: způsob výuky 1x měsíčně celodenní výuka, pololetní individuální zkoušky, lyžařský a branný kurz

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 33
  • Přijímací zkouška se nekoná

    Prihlaska_SS_denni          Prihlaska_SS_vecerni_dalkova_distancni_kombinovana          Zdravotní dotazník žáka

                                                                 zdravotní dotazník žáka

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2017
Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Přhlašování k maturitní zkoušce podzim 2017

Od 14. do 26. 6. 2017 je možné u zástupkyně školy Mgr. Florianové se přihlásit k maturitní zkoušce podzim 2017. Termín je nutné domluvit si na telefonním čísle: 722 903 619.

0106.2017
Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV

Přezkoušení z STV pro studenty DIS se uskuteční 16. 6. 2017 od 16. 00 hod v budově školy. Knížek

2405.2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Dne 2. 6. 2017 od 10. 00 hod proběhne na radnici města Plzně slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé všech abiturientů.