PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017/2018

 

Stručné informace k průběhu přijímacího řízení

Ø  12. 4. 2017  -  1. termín  1. kola jednotné přijímací zkoušky

Ø  21. 4. 2017  -  školní část přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti

Ø  24. 4. 2017  -  možnost nahlédnout k podkladům před vydáním rozhodnutí

Ø  2. 5. 2017   -  nejzazší termín pro oznámení rozhodnutí přijatým uchazečům (úřední

                                  deska + WEB)

-        zveřejní se seznam přijatých uchazečů pod pořadovým číslem s tím,

    že počet získaných bodů se uvede u prvního a posledního přijatého

-       nepřijatým uchazečům se doručí rozhodnutí o nepřijetí

-       od oznámení rozhodnutí o přijetí počíná běžet 10 denní lhůta pro

   odevzdání zápisového lístku řediteli školy

_______________________________________________________________________________

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

konají se v termínu:
22.4. a 30.4.2017 - pro obory: Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) i Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa).

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 Vám ráda zodpoví paní Filipi Danuše na tel.číslech: 739 570 096.

Denní studium

obor: Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) kód 68-43-M/01

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 33
  • Přijímá se na základě příjimacích testů z Českého jazyka a Matematiky (vyhl. č. 671/2004 Sb.) a prospěchu ze ZŠ (z 8.ročníku a pololetí 9.ročníku)

obor: Bezpečnostně právní činnosti (Ochrana osob a majetku) kód 68-42-M/01

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 66
  • Přijímá se na základně příjimacích testů z Českého jazyka a Matematiky (vyhl. č. 671/2004 Sb.) a fyzických testů

Distanční studium

obor: Bezpečnostní služby kód 68-42-L/51

kombinované: způsob výuky 1x měsíčně celodenní výuka, pololetní individuální zkoušky, lyžařský a branný kurz

  • Termín podání přihlášek ke studiu - do 15. března 2017
  • Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2017/2018 - max. 33
  • Přijímací zkouška se nekoná

    Prihlaska_SS_denni          Prihlaska_SS_vecerni_dalkova_distancni_kombinovana          Zdravotní dotazník žáka

                                                                 zdravotní dotazník žáka

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2009.2017
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

9.11. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod 9. 12. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 14:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 11.00 hod 18. 1. 2018 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod