Pro absolventy

Genmjr. JUDr. Lubomír KVÍČALA
ředitel Policie České republiky
útvaru pro ochranu ústavních
činitelů ochranné služby

Praha 22. května 2008

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s nabídkou pracovního uplatnění pro absolventy Vaší školy ve služebním poměru u Policie České republiky útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby (dále jen „útvar"). V současné době byl vytvořen útvaru nový prostor pro přijímáni uchazečů ze škol, ve kterých absolventi získají bezpečnostně právní (veřejnoprávní, obecně právní, veřejnosprávní)) vzdělání a byla by škoda zmiňovaný potenciál odborně připravených studentů nevyužít.

Útvaru je umožněno, jako jednomu z mála. přijímat uchazeče do služebního poměru tzv. bočním vstupem na vyšší služební místa. Pro nově přijaté příslušníky to znamená, že jsou před vysláním do základní odborné přípravy ustanoveni do funkci vrchních asistentů. Není na nich vyžadována dvouletá praxe, která je pro uvedené funkce stanovená vzhledem k získanému odborně zaměřenému vzdělání. Současně jsou zařazeni do čtvrté tarifní třídy. Ostatní uchazeči, kteří nemají požadovaný obor nebo zaměření vzdělání, jsou přijímáni na služební místa vrchních referentů ve druhé tarifní třídě.

V příloze přikládám přehled činností, které útvar zabezpečuje, a telefonní spojení pro případné uchazeče. Pokud projeví zájem větší počet Vašich studentů, je možné zabezpečit návštěvu personálního pracovníka útvaru, který je seznámí s podmínkami přijetí do služebního poměru a s výkonem služby na útvaru. V tomto případě je možné se obrátit přímo na vedoucího personálního a školského oddělení (tel. 974839327, 215).

Vážený pane řediteli, pokud Vás moje nabídka zaujala, byl bych rád, kdybyste výše uvedené informace předal studentům Vaší školy. Závěrem mi dovolte popřát Vám mnoho osobních a pracovních úspěchů a těším se na další spolupráci.
 PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL NABÍZÍME UPLATNĚNÍ VE SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY U ÚTVARU PRO OCHRANU ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ OCHRANNÍ SLUŽBY

Policie České republiky útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby je útvarem s celorepublikovou působností zajišťující:

  • ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidenci velvyslanců)
  • ochranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Senátu Parlamentu ČR. Ústavního soudu ČR. Úřadu vlády ČR. Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ministerstva vnitra ČR a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určila vláda na návrh ministra vnitra ČR
  • osobní ochranu a bezpečnostní dopravu chráněných ústavních činitelů České republiky
  • osobní ochranu a bezpečnostní dopravu osob, kterým je po dobu jejích pobytu na územi České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod

Kontakty na personální a školské oddělení:

JUDr. Pavel Kaiser 974839320
Anna Chalupová  974839328
Bc. Lenka Mourkova 974839439
Bc. Petr Chalupecký 974839329

 

 

 

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2009.2017
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

9.11. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod 9. 12. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 14:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 11.00 hod 18. 1. 2018 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod