Profil absolventa

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola odpovídá požadavkům na vzdělávání Ministerstva školství , mláděže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Poskytujeme středoškolské odborné vzdělávání s maturitní zkouškou se zaměřením bezpečnostně právní oblasti, kybernetické bezpečnosti a sociálně právní. Připravujeme studenty k uplatnění na trhu práce v těchto oblastech: Policie ČR, obecní policie, justice, Armáda ČR, Vězeňská služba, soukromé bezpečnostní služby, úřady práce, katastrální úřady, realitní kanceláře a dalších orgánů státní správy a samosprávy (obce, kraje). Zbůsob, kvalita a individuální přístup, které poskytujeme jsou předpokladem pro další rozvoj a vzdělání žáka na vysokou školu.

 

Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (zaměření: Ochrana osob a majetku)

uplatnění:

 •  Policie ČR
 • obecní police
 • justiční stráž
 • vězeňské služby
 • Armáda ČR
 • soukromé bezpečnostní služby
 • a další orgány státní správy a samosprávy

Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (zaměření: Kybernetická bezpečnost)

Žáci se seznámí a naučí ovládat  a ochraňovat počítačové systémy, odhalovat případné kyber útoky, porozumí fungování bezpečnostních systémů, budou seznámeni s principy a možnostmi fungování dronů.

uplatnění:

 • Městská policie v Plzni
 • Policie ČR
 • pokračování v dalším studiu na FAV ZČU v Plzni

Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Právní administrativa)

uplatnění:

 • úřady práce
 • katastrální úřady
 • realitní kanceláře
 • obecní a krajské úřady
 • justice
 • advokátní kanceláře
 • instituce Evropské unie
 • další soukromé subjekty v oblasti veřejné správy
Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2405.2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2017

Dne 2. 6. 2017 od 10. 00 hod proběhne na radnici města Plzně slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé všech abiturientů.